Specialbeställningar

I mån av tid gör vi även enstaka specialdekaler eller små upplagor i digitaltryckt kvalitet. Dessa tar tid att göra och för att få igen av del av den kostnaden kommer de senare att ingå i det ordinarie sortimentet och erbjudas till andra intresserade. En minimikostnad om 100 kr gäller för specialbeställda dekalsatser och etsdelar, oavsett storlek och omfång. Närmare pris vid förfrågan.

Specialanpassade etsade lokskyltar ur standardsortimentet fås mot ett pristillägg på 50 kr i H0.

Om du inte vill att andra ska få tillgång till de dekaler/delar som tas fram speciellt till dig måste du ange det i förväg. Priset kommer då att bli något högre eftersom tidskostnaden inte kan slås ut på flera dekalsatser.

Kontakta oss gärna för mer information.


Praktiska frågor

* Input. Du måste vara beredd att själv bidra med det underlag som krävs beträffande det som ska finnas med på din dekalsats.

Ofta finns informationen redan tillgänglig, annars måste den tas fram - och tid till att att söka fram den information finns inte.

* Bildunderlag. Ju större bild ju bättre. För dekalproduktion så är naturligtvis foto i rät vinkel mot motivet önskvärt.

Det går även att göra dekaler direkt från foton. De behöver dock oftast bearbetas.

*Godkännande. Du kommer att få ett korrektur och prisuppgift att godkänna före produktion.

*Egen fil. Har du egen fil, tex i CoralDraw, så måste den vara sparad i ett redigerbart -eps format. Våra dekaler ritas upp i Illustrator 5.5. Texter ska vara omvandlade till linjer (vektoriserade).

Filer generade ur CAD program fungerar ej.