Rc - andra operatörer

Tågkraft -  TGOJ - Inlandsbanan - Inlandståg - Tågab - Banverket m fl

Inlandsbanan - Inlandståg

Tågab

Rc2 - ELL