SJ - SSRT - alternativa målningar mm

Andra  SSRT lok återfinns under Övriga lok

Rc3

Rc5 - Rc6 specialmärkningar

Rc6