Etsade lokskyltar


Fint etsade satser med lokskyltar och, i de allra flesta fall, tillverkarskylt och viktskylt. Skyltar finns

till lok från flera olika bolag - SJ,TGOJ och BJ m fl. Vi har endast tagit fram ett fåtal satser till varje lok så vi måste reservera oss för att någon sats kan vara slut när du behöver den. Buffertbalkssiffror finns här.

Viss begränsad möjlighet finns att få specialgjorda lokskyltar. Mer info hittar du här.