Välkommen till vårt stora utbud av dekaler.


Våra lagerförda dekaler är klassiska screentryckta våtdekaler. Det innebär att de täcker bra, är lätta att hantera samt att märken, texter, rambalksmärkningar etc vanligtvis ligger som separata öar på dekalsatsen. Det underlättar när man ska  skära ut dom.


Vi har även ett sortiment med digitaltryckta dekaler. Några finns på lager men de flesta trycks upp på beställning. Leveranstiden blir då lite längre. Dessa dekaler är lite tunnare i färgen. Speciellt vitt på mörk bakgrund kan ibland upplevas som mindre vitt. Digitaltryckta dekaler slutar med ett ”–P” i artikelnumret. Ett fåtal satser är kombinationer av både screen och digtaltryck.

Här på hemsidan visas huvudsakligen illustrationer tagna ur originalfilerna. I de flesta fall så visas ett utdrag ur dekalsatsen. Dekalerna är i H0 skala men kan även fås i andra skalor.


Vill du se de senaste dekalnyheterna? Klicka här!