Tankvagnar

Tankvagnar för bensin, olja mm  litt Uh och Z

Uh SJ Stockholm, för oljor och bensin. Littera, texter etc.             Nr 7361           Pris 60 kr

         

Uh  Shell, för Petroleumprodukter, / Värtan         

        Littera, texter, logga etc.                                                              Nr 7363            Pris 75 kr

Zkk Nynäs Petroleum,för Petroleumprodukter, / Nynäshamn     Nr 7366           Pris 75 kr

         Littera, texter, logga etc.           


Tankvagnar för sprit och mjölk...

Klorvagnar,  Q12, Qbv

Qbv  SJ Stockholm, Vatten, / Stockholm               Nr 7368                   Pris 60 kr

Qbv  För en vagn                                                      Nr 7367                   Pris 60 kr

Qbv  För en vagn (alternativt nr)                            Nr 7369                   Pris 60 kr