Vi kommer att deltaga på följande mässor i år:

HMJF - Hässleholm - oktober 26-27
Hjulmarknaden, Solna - november 30