Godsvagnsdekaler

 Littera  Info Se dekalen Mer om vagnen  Art. nummer  Pris
Dekaler till mätvagnar  
 Qic  Infranord
    25204-P 150.00
 
 QLM  Banverket
    18806-P 160.00
           
Dekaler till Gu  
Gu  Komplett sats till godsvagn litt Gu. Räcker till två vagnar. Sex olika nummer att välja bland: 42610, 42645, 44642, 42717, 42751 eller 42805
     24104 60,00
           
Dekaler till Res        
  Rambalksmärkning till sex vagnar.      32013 60.00 
           
Dekaler till grusvagn litt Qbd  
Qbd Vita screentryckta dekaler. Räcker till tre vagnar.
     22702 60,00
           
Qbd Svarta screentryckta dekaler. Räcker till tre vagnar.
     24116 60,00
           
Arbetsfordon
Arbets-
fordon
Sortiment med littera och fordonsnummer till arbetsfordon. Svart märkning.
     24124 60.00
           
Dekaler till containervagnar   16408 80,00
Sgs  Dekal till litt Sgs. Containermärkning ingår.
    16408 80,00
 
Lgjs   Dekal till litt Lgjs.
     18820  70.00
Containerdekaler        
Dekalsats för en container
  NYHET 33305-P 95.00
           
   Blå loggor, svart littera. Räcker till fem småcontainrar.
     7254  60,00
       
  Svarta loggor, vit littera. Räcker till fem småcontainrar.
     6111  60.00
           
För märkning av fem containrar.
   27704  60,00
           
För märkning av fem containrar.
   18815  60,00
 
Slotts senap. Räcker till fyra behållare.   16407 80.00
           

Dekaler till litt Tbis        
Tbis  Komplett sats för en vagn.      16414 60,00
         
Dekaler till litt Eaos och Elos        
Elos  Räcker till två vagnar med olika nummer.     16413 60,00
         
Eaos Komplett märkning till tre vagnar med olika nummer. Ny uppdaterad version.      24118 60,00
           
 
Dekaler till litt Fb, Fb-u och Lu        
Fb Räcker till tre vagnar. Tre olika nummer; 6018096-2, 6018056-6, 6018059-0. Vit våtdekal.    10111 60,00
Fb Enbart nummer och littera. Till 8 vagnar.      33904-P 80.00
Fb-u Räcker till tre vagnar. Tre olika nummer; 6018062-3, 6018049-0, 6018131-6. Vit våtdekal.      10116 60,00
Lu Räcker till tre vagnar. Tre olika nummer; 67092, 67204 och 67213. Vit våtdekal.      10112 60,00
           
Dekaler till litt O        
O Komplett sats med nummer, hörnmarkeringar mm. Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 78495 samt 78477 medföljer. Vit våtdekal.  24121 50,00
         
O Alternativnummer. Sex olika nummerpar medföljer. 78023, 78096, 78135, 78156, 78541, 78553. Vit våtdekal. Se dekalen    4908  30.00
O Alternativnummer. Sex olika nummerpar medföljer. 35 313, 35 426, 35 641, 35 610, 35 727, 35 836, Vit våtdekal. Se dekalen  4980  30.00
Dekaler till litt Oe        
Oe Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 84241 samt 86773 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4961  50.00
Dekaler till litt Ou        
Ou Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 78324 samt 78278 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4911  50,00
Ou Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 80842 samt 80936 medföljer. Vit våtdekal.  4979  50,00
Ou Alternativnummer. Sex olika nummerpar medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen    4909  30.00
Dekaler till litt Oubhl        
Oubhl Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 79643 samt 85911 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4965  50.00
Dekaler till litt Osp        
Osp Räcker till två vagnar. Sju alterntiva SJ-nummer och åtta alternativa VGJ nummer ingår. Screentryckt dekal.  31016  60.00
           
Dekaler till litt G        
G Komplett sats till godsvagn litt G. Räcker till två vagnar. Sex olika nummer att väöja bland: 42286, 42512, 37013, 42405, 42431, eller 41655.
 24119  60.00
 
G Komplett sats till godsvagn litt G. Räcker till två vagnar. Sex olika nummer att väöja bland: 42261, 43324, 43619, 37127, 41582, 37325 eller 41736.
 24120  60.00
Dekaler till litt Gbls        
Gbls Två olika nummer medföljer. Vit våtdekal.  6114  60.00
           
Dekaler till litt Gbs        
Gbs Enbart litteramärkning. Till sex vagnar.  21901-P  95.00
           
Dekaler till litt Ghs        
Ghs Komplett märkning till fyra vagnar. NYHET 18817  80.00
           
Dekaler till litt H        
Habbins Två olika nummer medföljer. Vit våtdekal.
Se reapris på fyndsidan!
REA 18603-P  60.00
Hbis Komplett märkning till två vagnar      7370 60.00
Dekaler till litt Om        
Om Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 361 8314 samt 362 2214 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4986  50.00
Om Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 361 7116 samt 361 6761 medföljer. Vit våtdekal.    4963  50.00
Dekaler till litt Oms        
Oms Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 371 2517 samt 371 1724 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4987  50.00
Oms Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 371 4024 samt 371 6217 medföljer. Vit våtdekal.    4964  50.00
Dekaler till litt Okkm och Okkms        
Okkm
Okkms
Räcker till en vagn av vardera litterat. Vit våtdekal. Se dekalen  4962  50.00
Dekaler till litt Lb, Lbs och Lbms        
Lb Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 401 0004 samt 401 0050 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4969  50.00
Lbs Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 411 0024 samt 411 0117 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4970  50.00
Lbms Räcker till två vagnar. Två olika nummer, 411 0023 samt 401 0081 medföljer. Vit våtdekal. Se dekalen  4971  50.00

Dekaler till de småbehållare som lastades på Oubhl, Lb, Lbs m fl        
Behållare Dekaler till behållare som lastades på bl a Oubhl.
Svarta våtdekaler.
 8409  80.00
         
Behållare Dekaler till de större behållare som lastades på bl a Oubhl.
Svarta våtdekaler. Räcker till fem klot.
Se dekalen  8410  80.00
Behållare Dekaler till behållare. Se dekalen  8411  50.00
Behållare Dekaler till behållare. Se dekalen  8429  50.00

Kylvagn litt He
He Svarta våtdekaler. Räcker till en vagn. Två alternativa nummer medföljer Se dekalen  4966  50.00

Kylvagn litt Ibblps        
Ibblps Svarta våtdekaler. Räcker till två vagnar Se dekalen  4967  50.00

Timmervagnar
Lkp Vit våtdekal. Räcker till en vagn. Ny upplaga. Se dekalen Till etsad byggsats  4930  50.00
Sns-x  Littera, skyltar mm. Räcker till en vagn      6121-P  60,00

Dekaler till malmvagnen litt Mb - provvagnen        
Mb Vit våtdekal. Räcker till en vagn. Ny upplaga.      3824  40.00

Dekaler till den smalspåriga kalkvagnen litt R
R Smalspårig kalkvagn som användes bla på VGJ och senare på SJ. Våtdekal för VGJ märkning.   Till etsad byggsats  4929  50.00
Dekaler till littera Q
Q37p Kompett dekalark till en vagn. Fyra olika nummer medföljer.
Extrapris vid samtidig beställning av två satser.
  Till etsad byggsats  7251
7251X
 50,00
80,00
Q SSA Sockervagn. Kompett screentryckt dekalark till en vagn.   Till etsad byggsats  22706  60,00
Q14p Cementvagn. Kompett screentryckt till två vagnar.   Till etsad byggsats  22707 100,00
           
Övrigt
Bromsmarkeringar, vita. Räcker till 8 vagnar
    8436-P  60.00
         
Littera  Info Se dekalen Mer om vagnen  Art. nummer  Pris