Drivningar

Vissa drivningar kan du se genom att trycka på länken "se satsen". Den kommer då upp i ett separat fönster.
Drivningarna levereras färdigmonterade och provkörda.
I vissa fall måste de demonteras för målning och/eller kompletterande lödning av tex rambalkar och buffertplankor.
Sådana kompletteringar kan mot extra betalning göras före leverans.

 

NYHET: Xoa8 - se nedan

 Littera  Info Se satsen Mer info  Art. nummer  Pris
           
Drivning till el-F. Uppgradera ditt UGJ F-lok!       2100 kr

HNJ HNJs snabbvagn drivning till HNJ-verkstads byggsats 1650 kr

Yo1p Uddeholmaren. Drivning till Rimbo Grandes modell.
Pris för 9 mm spårvidd 2050.00
    1750 kr

Xoa4 Drivning till Perls mässingsmodell.     2100 kr

Xoa4p Elmotorvagn från SRJ. Drivning till Rimbo Grandes modell.
Pris för 9 mm spårvidd 2400.00
      2100 kr

Xa/Xm (Xoa3) Drivning till Perls mässingsmodell.     2100 kr

Hg Drivning till Skanex modell. Passar även till Modellproduktions plastkorg och Jecos vitmetallkorg. Viss fräsning invändigt korgen fordras. Detta kan göras mot tillägg 400:-     1950 kr

X1  Drivning       2100 kr

X10-X11-X12 Drivning passande till lokstall1s kåpor       2100 kr

Ma Drivning.       2100 kr

Mg Drivning       2100 kr

T2p Drivning till Rimbo Grandes byggsats. Nya anpassade plogar+delstänger ingår. Pris för 9 mm spårvidd 2400.00     2100 kr
Tp Drivning som passar till Brimalm och etsmodeller. Inkl plåt med detaljer. Pris för 9 mm spårvidd 2900.00      2600 kr

XCo15 Drivning till Entecs mässingsmodell av Saltsjöbanans motorvagn.     2200 kr

         
Xoa7 Ny drivning framtagen till Hans Ryderwalls modell av Xoa7.       2100 kr
Xoa7 Drivning till SSJs plastmodell       2100 kr
Xoa8 Drivning framtagen till Hans Ryderwalls modell.  NYHET     2100 kr

         
DEVA Drivning till DEVA vagn.
Botten och innertak till VVAs DEVA byggsats
Se satsen     1950 kr

         
Y Kompletta drivningar med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Etsade tillbehör ingår.     1650 kr

Yo1/Yo1s Kompletta drivningar med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Etsade tillbehör ingår. Se stora bilden överst.       1650 kr

Y6 Komplett drivning med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Etsade tillbehör ingår.       1650 kr

Yo1p Komplett drivning med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Se Yo1 bilden överst på sidan. Pris för 9 mm spårvidd 2050.00       1750 kr
Ybo4p Komplett drivning med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Se Y6. Pris för 9 mm spårvidd 2050.00       1750 kr
Ybo5p Komplett drivning med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Se Y6 Pris för 9 mm spårvidd v.00       1750 kr
Yp Komplett drivning med svänghjul, drivning och strömupptagning på alla axlar. Se Y drivningen. Pris för 9 mm spårvidd 2050.00       1750 kr

Z43 Drivning till VVA & Hobbytekniks byggsatser       1950 kr

CF1 / X1 Ny omarbetad drivning till PERLs byggsats
Ombyggnadssats (= ramen till korgens undersida) ingår
      2100 kr